Join Us@Facebook

Alquran Waqaf & Ibtida'


Keterangan Produk

Al-Quran
Al Quran Al Karim dengan Panduan Waqaf (Memberhentikan Bacaan) dan Ibtida' (Memulakan Bacaan)

Merupakan panduan yang pertama seumpamanya di Malaysia, malahan di seluruh dunia.

Digarap oleh Tan Sri Dato' Haji Hassan Azhari dan Prof Madya Dr. Hj Abdul Rauf bin Tan Sri Dato' Haji Hassan Azhari.

Rata-rata masyarakat kita pada hari ini tidak dapat menamatkan ayat-ayat yang agak panjang yang memerlukan nafas yang panjang untuk dihabiskan. Justeru agak sukar untuk menghabiskan dengan satu nafas sahaja, mungkin perlu 3 atau 4 kali berhenti untuk menghabiskan ayat tersebut.

Oleh itu konsep Al Quran ini meletakkan cara bagaimana dan di mana untuk berhenti dan memulakan kembali bacaan tersebut berdasarkan warna merah, hijau dan biru.

Panduan-panduan Waqaf dan Ibtida'

Merah - Boleh memberhentikan (waqaf) di akhir perkataan yang berwarna merah dan memulakan bacaan (ibtida') di awal perkataan yang berwarna merah.

Hijau - Boleh memberhentikan bacaan di akhir perkataan yang berwarna hijau dan memulakan bacaan dia awal perkataan yang berwarna hijau.

Biru - Boleh memberhentikan bacaan di akhir perkataan yang berwarna biru dan memulakan bacaa


Cetakan Pertama (Julai 2012) telah habis terjual

Stok Kedua pada 13 OGOS 2012,

PESANAN "PRE-ORDER" diterima akan 
dihantar selepas tarikh tersebut.

Dapatkan naskah al-Quran ini hari ini juga bagi membantu anda dalam membaca ayat-ayat al-Quran dengan baik terutamanya dalam menentukan di mana hendak berhenti... dan di mana hendak dimulakan kembali. InsyaAllah.

RM 75.00
(Tidak termasuk kos penghantaran)